DIVANTE

Gratuluję!


Udało Ci się ukończyć szkolenie z profilaktyki onkologicznej!

Teraz możesz regularnie się badać i zdrowiej żyć. Już wiesz, czym jest profilaktyka pierwotna i wtórna, a także potrafisz przeprowadzić samobadanie. Znane są Ci pojęcia ciałoneutralności i arteterapii. Wiesz, co powiedzieć komuś, kto przechodzi przez trudne chwile. 

Żeby ta wiedza nie uleciała, wracaj do materiałów ze szkolenia i odwiedzaj mnie w internecie. Życzę Ci zdrowia!

Congratulations!

 

You have completed the oncological prevention training!

Now you’re ready for your regular check-ups and healthier lifestyle. You know what primary and secondary prevention is, and are able to do self-examination. You are familiar with the concepts of body neutrality and art therapy. You know what to say to someone who is going through some difficult time. 

In order to protect this knowledge from disappearing, feel free to go back to training materials and visit me regularly on the internet. I wish you health!

Odznaka do wydrukowania w formacie A4

Odznaka na Instagram i Facebook

Odznaka na InstaStories

A4 size printable badge

Badge for Instagram and Facebook

Badge for InstaStories

Odznaka www pl.jpg
Odznaka www en.jpg

Certyfikat do wydrukowania w formacie A4

Odznaka na Instagram i Facebook

Odznaka na InstaStories

A4 size printable certificate

Badge for Instagram and Facebook

Badge for InstaStories

Zadanie domowe

Dla wytrwałych i ambitnych

Usiądź ze swoimi bliskimi w domu. Zrób wszystkim herbaty, możesz włączyć fajną muzykę. Opowiedz tym, na których Ci zależy, o tym, co wiesz dzięki szkoleniu. Podziel się ciekawostkami i moją historią – powiedz, co było w niej superfajne i bardzo Ci bliskie, a co wydało Ci się zupełnie bez sensu. Wyjaśnij bliskim, na czym polega samobadanie. Na koniec zróbcie rodzinny kalendarz badań profilaktycznych i korzystajcie z niego koniecznie!

Już jesteś na mojej stronie. Przejrzej ją, szczególnie blog „Życie po raku” oraz moje kampanie. Wstąp na moje społecznościówki: prężnie działający Instagram, no i moją stronę na Facebooku. Zdrówka! 

Homework

For the persistent

and ambitious

Sit with your loved ones at home. Make some tea for everyone, you can also turn cool music on. Tell your close ones about what you have heard during the training. Share the curiosities and my story – as things which you find super cool and close to you, as those which you find completely pointless. Explain to your loved ones how self-examination should go. Finally, make a family calendar of preventive examinations together and use it necessarily!

You are already on my website. Look through it (it’s in Polish, but you can use a translating software), especially my "Life After Cancer" blog and my projects. Also, join me on social media: my every-day Instagram, and my Facebook page. Cheers!