ARTCORE VENUS

Współczesna interpretacja pereł światowej historii malarstwa, inspirowana teoriami Marshalla McLuhana, Derricka de Kerckhove’a, George’a Ritzera i Tomasza Gobana-Klasa. Projekt licencjacki w Łódzkiej Szkole Filmowej, zrealizowany w roku 2010. Prezentowany był na wystawie zbiorowej Brzuch Atlasa w Galerii Atlas w Łodzi, wystawie indywidualnej w Fabryce w Krakowie oraz wystawie zbiorowej Na krawędzi/Am Rande w ramach festiwalu lAbiRynT we  Frankfurcie nad Odrą.